Niin nälkä, että näköä haittaa.

06.11.2021


Someron helluntaiseurakunta

30.10.2021 

Antti Hirviniemi Markuksen evankeliumi 8:14-21

Markuksen evankeliumin keskeltä löytyy erikoinen kertomus nälkäisistä opetuslapsista ja Jeesuksesta, joka varoittaa fariseusten leipäjuuren vaaroista. Kirjaimellisena kuvauksena tilanteesta, tapahtuma tuntuu absurdilta mutta sijoittamalla se Markuksen evankeliumin kokonaisuuteen, se muuttuu ymmärrettävämmäksi. Markuksen evankeliumi on kertomus siitä, kuinka opetuslasten silmät avautuivat Messiassalaisuudelle - ymmärrykselle ja uskolle, että Jeesus on ihmiseksi tullut Jumala, ihmiskunnan pelastaja. Opetuslasten silmien avautumisen rinnalla, Markuksen evankeliumi kertoo fariseuksista, jotka päättäväisesti pitävät silmiään kiinni. 

Evankeliumin luvun 8 tapahtumat ovat huipentuvat Pietarin tunnustaessa Jeesus Messiaaksi, jonka jälkeen kertomus kääntyy kohti ristiinnaulitsemista ja ylösnousemusta. Fariseusten kritiikki Jeesusta kohtaan tiivistyy siihen, että Jeesus antoi syntejä anteeksi ja armahti ihmisiä heidän mielestään liian helposti. Tämä vaikeutti fariseusten yhteiskunnallista projektia, jonka mukaan Jumalan siunaus lankeaisi yhteiskunnan ylle, jos kansa vain noudattaisi lakia riittävän tarkasti. Armoa ja anteeksiantoa jakava Jeesus, joka vietti aikaansa hyljeksittyjen seurassa, häiritsi projektia. Traagisesti, yhteiskunnallinen projekti luoda täydellinen kansa, esti heitä näkemästä Jumalaa, joka loi uutta valtakuntaa, johon epätäydellinenkin pääsi osalliseksi. 

*** Veneessä oli joukko nälkäisiä nuoria miehiä ja vain yksi leipä. Nälkäisenä heidän ajatuksensa täytti vain ruoan tarve. He tiesivät mitä haluavat ja tarvitsevat: lisää leipää ja äkkiä! Jeesuksen sanoessa "Varokaa, fariseusten hapatetta" hän ei kuitenkaan puhunut leivästä, vaan muuttaa tarinan symboliseksi. "Olkaa varuillanne, että teille ei käy kuten fariseuksille. Vaaditte Jumalaa antamaan teille jotain mitä hän ei ole antamassa, ettekä näe sitä mitä hän on jo antanut." Sitten hän jatkaa muistuttaen kuinka opetuslapset olivat keränneet kaksitoista ja seitsemän korillista ylimääräistä leipää, kun Jeesus oli ruokkinut kuulijoitaan. Luvut 12 ja 7 olivat opetuslasten tunnistamia symbolisia lukuja, merkiten että Jumala oli antanut niin että kaikille riittää. Toisin sanoen, katsokaa mitä Messias tekee, rakastaa, antaa syntejä anteeksi ja tarjoaa yhteyden ihmisen ja Jumalan välille. Se on kaikki mitä ihminen tarvitsee. Ihmisyys ei korjaannu luomalla sääntöjä, kuten fariseukset yrittivät, vaan armahtamalla kuten Jeesus teki. *** Markuksen evankeliumin kertomuksessa tämä keskustelu veneessä johdatti opetuslapset avaamaan silmiään Messialle. Hänen toiminnassaan oli paljon vaikeasti ymmärrettävää. Suurimpana hänen osoittama rakkaus ja armo. Vaikka opetuslasten ymmärrys tuli usein haastetuksi, he olivat valmiina oppimaan lisää. Heistä tuli Apostoleja, joiden kautta ilosanoma levisi kaikkialle maailmaan.

 Meilläkin on usein vaikeuksia ymmärtää, miten armo toimii. Kuten evankeliumin fariseukset, olemme taipuvaisia asettamaan vaatimuksia ja velvoitteita itsellemme ja toisille. Samalla asettamme ehtoja, joita ihmisen tulee vähintään täyttää, ollakseen kelvollinen. Samalla olemme kuin nälkäiset opetuslapset, määrittelemme tarkasti ohjeet Jumalalle. Vaarana on, että emme näe, miten hän armahtaa ja rakastaa niitäkin ihmisiä, joita meidän on vaikea kohdata.